Klinički centar Vojvodine beleži pozitivan rast kada su u pitanju transplantacije

Klinički centar Vojvodine beleži pozitivan rast kada su u pitanju transplantacije. U protekloj godini urađeno ih je 37. Od toga 9 transplantacija jetre i 28 transplatacija bubrega.