Konferencija Biomasa kao deo budućeg energetskog sistema u Vojvodini

U organizaciji pokrajnskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine i Svetske asocijacije za bioenergiju u Novom Sadu je održana prva pripremna konferencija na temu Biomasa kao deo budućeg energetskog sistema u Vojvodini. Ova radionica predstavlja deo projekta kojim su definisane mere koje je potrebno sprovesti da bi se smanjila energetska zavisnost Vojvodine, ali i povećala njena energetska efikasnost.