Konferencija Strategija za zaštitu od nasilja u porodici

Konferencija po nazivom „Strategija za zaštitu od nasilja u porodici i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini-koraci dalje“, održana je danas u velikoj sali Skupštine Vojvodine. Ovu strategiju sprovodio je pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova u periodu od 2009.godine do 2013., a podržao ju je Fond Ujedinjenih nacija za podršku akcijama protiv nasilja nad ženama.