Predsednik Reformista Vojvodine na svetskoj konferenciji u Briselu za biogoriva.