Konkurs za sufinansiranje projekata za razvoj publike u institucijama kulture

Fondacija „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture“ raspisala je javni konkurs u cilju jačanja kapaciteta ustanova kulture sa sedištem na teritoriji grada Novog Sada i opština Irig, Beočin i Sremski Karlovci, pružanjem finansijske podrške projektima namenjenim razvoju publike.

Ciljevi i kriterijumi konkursa „Publika u fokusu“ definisani su shvatanjem kulture kao javnog dobra i prava na kulturu kao osnovnog ljudskog prava. Ovi ciljevi su u skladu sa Strategijom kulturnog razvoja Novog Sada za period 2016-2026. Putem ovog projekta biće podržani različiti tipovi projekata za razvoj publike, kao što su projekti koji doprinose većoj posećenosti ustanovama kulture, projekti u okviru kojih se podstiče interkulturalni dijalog, projekti koji unapređuju pedagoške, edukativne i animacione programe u ustanovama kulture.Nosioci projekta mogu biti ustanove kulture sa sedištem na teritoriji grada Novog Sada, kao i Zone 021 (Sremski Karlovci, Beočin i Irig), dok druge organizacije sa navedenih teritorija mogu učestvovati kao partneri na projektu. Za projektne predloge maksimalan iznos sufinansiranja jeste 80% od ukupne vrednosti projekta. Konkurs je otvoren do 2. aprila, a detaljnije informacije dostupne su na internet stranici Fondacije www.novisad2021.rs u delu Javni pozivi.