Javno preduzeće “Vojvodinašume” saopštilo je danas da je tokom decembra prošle godine otkriveno da su krivolovci postavili preko 100 žičanih omči na staze kojima se divljač noću najčešće kreće i nezakonito hvatali srne i jelene lopatare, čije su meso prodavali na crnom tržištu.