Krivolovci su postavili preko 100 žičanih omči na staze

Javno preduzeće „Vojvodinašume“ saopštilo je danas da je tokom decembra prošle godine otkriveno da su krivolovci postavili preko 100 žičanih omči na staze kojima se divljač noću najčešće kreće i nezakonito hvatali srne i jelene lopatare, čije su meso prodavali na crnom tržištu.