Kroz Vojvodinu 24.3.2016; gost: Mirjana Beronja, JKP Informatika


Prilog iz jutarnjeg programa „Kroz Vojvodinu“ emitovanog 24. 3. 2016.
gost: Mirjana Beronja, saradnik za odnose sa javnošću u JKP „Informatika“
RTV Panonija