Kukuruz je u Subotici do sada skinut sa više od 5.880 hektara

Kukuruz je u Subotici do sada skinut sa više od 5.880 hektara, od planiranih 37.100 hektara koliko se nalazi pod ovom kulturom, a prosečan prinos iznosi 4,84 tone po hektaru.