Kultura mora imati edukativni karakter istaknuto je u Gradskoj kući Zrenjanina

Kultura ne može biti samo prost skup nečijih želja, već mora imati i edukativni karakter, istaknuto je u Gradskoj kući Zrenjanina prilikom predstavljanja rezultata istraživanja o kulturnoj ponudi i tražnji čiji je krajnji cilj sačinjavanje Strategije razvoja kulture u Zrenjaninu.