Lekari pre specijalizacije neće morati da odrade dve godine staža

Lekari pre specijalizacije neće morati da odrade dve godine staža, već će im biti dovoljno da polože stručni ispit.