Više od 29 miliona dinara dodeljeno je lovačkim udruženjima i korisnicima lovišta sa konkursa Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, s ciljem unapređenja gazdovanja lovištima.