ABMS otvoreni univerzitet u Cirihu.
RTV Panonija, decembar 2016.