Manifestacija „Dani Vojvodine“ održava se 6. i 7. decembra u Beogradu

Manifestacija „Dani Vojvodine“ održava se 6. i 7. decembra u Beogradu. Na manifestaciji će biti predstavljena turistička ponuda Vojvodine sa muzičkim sastavima, gastronomskim specijalitetima, udruženjima žena, sve iz Vojvodine, a TOV će sve to pratiti sa adekvatnim ponudama i propagandnim materijalom.