Manje gužve u laboratoriji Kliničkog centra Vojvodine

U želji da budemo pristupačniji korisnicima menadžment Kliničkog centra Vojvodine čini sve kako bi se postojeće gužve u laboratoriji smanjile i time olakšalo pacijentima da koriste laboratorijske usluge. Kako bi se smanjile gužve i rasteretio prostor, KCV je ambulantu za kontrolu antikoagulantne terapije otvorio i na tri punkta Doma zdravlja Novi Sad, tako da osigurancici sa područja Novog Sada ovu uslugu, od 10. aprila mogu koristiti i u domovima zdravlja na Limanu, Novom Naselju i domu zdralja Zmaj Ognjena Vuka, a gde će u narednih par meseci raditi lekari Kliničkog centra Vojvodine. Ovaj dogovor KC Vojvodine i Doma zdravlja Novi Sad u značajnoj meri će smanjiti gužve u prijemnoj laboratoriji KCV.
Zakazivanje pregleda i kontrole antikoagulantne terapije korisnici mogu vršiti na brojeve telefona:
 021/ 484-3786
 021/ 484- 3964
 021/ 66 11 391
 021/ 66 10 102

Centar za laboratorijsku medicinu KCV je visokospecijalizovana ustanova koja obezbeđuje kompletnu laboratorijsku dijagnostiku za sve Klinike i druge organizacijske jedinice Kliničkog centra a u delu specijalizovane laboratorijske dijagnostike i za sve ambulantne bolesnike Južno bačkog okruga a za neke analize i šire. Laboratorije Centra raspolažu savremenom opremom i automatizovanim sistemima, tako da se godišnje u laboratorijama uradi više od 3 000 000 analiza, sa tendencijom stalnog porasta.
U okviru Centra, odnosno prijemne laboratorijske službe, organizovana je i ambulantna služba za kontrolu antikoagulantne terapije, koja podrazumeva i prethodnu laboratorijsku analizu i koja dnevno primi od 330-380 pacijenata, tako da prijemna laboratorijska služba svakodnevno primi od 700 do 800 ambulantnih pacijenata. Nažalost uzorkovanje biološkog materijala za većinu laboratorijskih analiza se mora vršiti našte, to jest u jutarnjim časovima, što vremenski ograničava prijem i doprinosi stvaranju gužvi upravo u tim jutarnjim časovima. Nadamo se da će se ovim projektom otvaranja ambulanti za kontrolu antikoagulantne terapije u prostorijama Doma zdravlja postojeće gužve u prijemnoj laboratoriji KCV smanjiti i samim tim laboratorijske usluge učiniti pristupačnijim svim korisnicima