Marinika Čobanu predstsavila je „Strategiju za razvoj školskog sporta u AP Vojvodini“

Pokrajinska sekretarka za sport i omladinu Marinika Čobanu predstsavila je „Strategiju za razvoj školskog sporta u AP Vojvodini“.Ovom prilikom, predstavljeni su prioriteti ove strategije, kao i mere koje će Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu preduzeti u narednom periodu po pitanju školskog sporta.