Departman za matematiku i informatiku novosadskog Prirodno-matematičkog fakulteta domaćin je 99. Evropske studijske grupe za rešavanje aktuelnih problema u industriji.