U Skupštini AP Vojvodine održana je javna tribina “Medijacija u Srbiji – efikasnije i humanije rešavanje sukoba” koju organizuje Nacionalno udruženje medijatora Srbije uz podršku skupštine AP Vojvodine, a u cilju promocije medijacije kao efikasnog vansudskog načina rešavanja sukoba.