„Medijska pismenost – sistemsko uređenje oblasti“


U Ministarstvu kulture i informisanja danas je održan prvi konsultativni sastanak na temu „Medijska pismenost – sistemsko uređenje oblasti“ na kome su se okupili svi zaintersovanih akteri koji žele da doprinesu pronalaženju sistemskog rešenja za unapređenje ove oblasti.

Pomoćnica ministra za informisanje i medije Slavica Trifunović tom prilikom je istakla da je neophodno da se svi kvalitetno izrađeni dokumenti i iskustva sprovedinih projekata u ovoj oblasti ukrste i budu osnova za dalje zajedničke aktivnosti koje će rešavati ovu oblast.

„Danas je pojam medijske pismenosti sadržan u Zakonu o javnom informisanju i medijima, Zakonu o javnim medijskim servisima, Zakonu o osnovnom obrazovanju i Zakonu o obrazovanju odraslih“ kazala je Trifunović.

Imajući u vidu da je sistemsko uključivanje medijske pismenosti u obrazovni sistem tema koja zahteva multidisciplinaran pristup i interesornu saradnju sledeći korak je formiranje Radne grupu za izradu kurikuluma za osnovno i srednje obrazovanje koja će biti tehnički podržana kroz projekat Delegacije Evropske unije Medijske reforme čija se jedna komponenta bavi medijskom pismenošću.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstava prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva omladine i sporta, institucija, međunarodnih organizacija, donatora, javnih medijskih servisa, regulatornog i samoregulatornog tela, profesionalnih i medijskih asocijacija, akademske zajednice i civilnog društva.