Međunarodna konferencija “Evropsko i kulturno nasleđe -održivi način“ u Novom Sadu

Druga Međunarodna konferencija “Evropsko i kulturno nasleđe-održivi način“, koju organizuje Institut regiona Evrope, održava se u Skupštini AP Vojvodine. Konferencija je namenjena regionalnim i lokalnim političarima, članovima nevladinog sektora, medijima i kulturnim poslenicima zemalja ovog regiona. Učesnicima konferencije u uvodnom delu obratio se član Gradskog veća Novog Sada za kulturu Dalibor Rožić, ali i predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor, predsednik Instituta regiona Evrope Franc Šausberger, direktor Austrijskog kulturnog foruma ambasade Austrije u Beogradu Johanes Iršik, šef Odeljenja za informisanje, komunikaciju i medije Delegacije EU u Srbiji Pol Anri Prese kao i pokrajinski sekretar za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama Dragana Milošević.

– Novi Sad zaista može da bude ponosan na kulturnu raznolikost, ali i na harmoničan suživot brojnih nacija koje su ovde zastupljene. Tradicionalno nastojimo da obezbedimo ravnopravne uslove za očuvanje nacionalnih identiteta svih ljudi koji ovde žive, ali i da promovišemo vrednosti koje su zajedničke, univerzalne i neprolazne. Gradska uprava za kulturu podržava projekte nacionalnih manjina koji su usmereni na očuvanje njihove tradicije i kulture, a svojim delovanjem podstiče i inicijative za prepoznavanje i isticanje zajedničkog, evropskog nasleđa. Suština projekta Evropske prestonice kulture je upravo u tome, i brojnim aktivnostima podstičemo udruživanje, negovanje interkulturalnog dijaloga, ali i dijaloga između različitih činilaca i aktera koji deluju u kulturi – naglasio je Dalibor Rožić.

Predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor naglasio je da je petnaestogodišnja saradnja sa Institutom regiona Evrope doprinela stvaranju ambijenta otvorenog diskursa kada je reč o decentralizaciji i prekograničnaoj saradnji, a da je očuvanje kulturnog nasleđa važan zadatak ljudi koji učestvuju u javnom i političkom životu.

– Kulturno nasleđe je veoma važna vrednost za regione, gradove, društva i zajednice, i naša je obaveza da ga sačuvamo za buduće generacije. Ono igra veliku ulogu u građenju budućnosti Evrope, a razmena iskustava zemalja u regionu jako je važna u tom procesu – naglasio je predsednik Instituta regiona Evrope Franc Šausberger.
Konferencija podrazumeva dve panel diskusije. Prva je posvećena primerima najbolje prakse u zaštiti kulturnog nasleđa i načinima njenog finansiranja, a druga nosi naziv “Regionalno kulturno nasleđe-Evropska vizija prosperiteta“. Učesnici konferencije su stručnjaci iz cele Evrope, kao i iz naše zemlje.