Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga i nezakonite trgovine drogama


Svetski dan zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama obeležen je i u Novom Sadu. Dom zdravlja „Novi Sad“ je organizovao razgovore zdravstvenih radnika sa građanima o ovoj važnoj temi.