Međunarodni dan bezbednosti i zdravlja na radu

Međunarodni dan bezbednosti i zdravlja na radu obeležen je i u Savezu samostalnih sindikata Grada Novog Sada i opština. Ovom prilikom članovi sindikata su građanima delili flajere kako bi ih informisali o pravima i obavezama svakog radnika ali i o poražavajućim podacima o broju nesreća koje se dešavaju na radnom mestu.