Međunarodni dan fizičke aktivnosti

Statistika govori da je sve više gojazne dece, a razlog tome je nedovoljna fizička aktivnost i nekvalitetna ishrana. Kada je reč o starijoj populaciji stručnjaci upozoravaju da i dalje imaju visok procenat umiranja od kardiovaskularnih bolesti, a jedna od glavnih preventivnih mera ovoj bolesti je upravo kretanje i fizička aktivnost.