Mehanizam Evropske Unije za privremeno uvođenje viza stupio je na snagu

Mehanizam Evropske Unije za privremeno uvođenje viza, stupio je na snagu. Nijedna članica EU još nije tražila uvođenje viza za zemlje Zapadnog Balkana, a do sada nijednom građaninu Srbije nije odobren status azilanta.