Mehanizam Evropske Unije za privremeno uvođenje viza, stupio je na snagu. Nijedna članica EU još nije tražila uvođenje viza za zemlje Zapadnog Balkana, a do sada nijednom građaninu Srbije nije odobren status azilanta.