Milan Glušac – predsednik opštine Vrbas

Opština Vrbas, jedna od retkih opština koja je projektovani budžet ostvarila u 97% u 2017. godini. Pored brojnih problema, vezanih za zaštitu životne sredine i rešenja istih, ova lokalna samouprava
u 2018. godini planira da bazira svoj budžet na socijalna davanja, poboljšanje infrastrukture, privlačenje stranih investitora i energetsku efikasnost