Minimalna garantovana otkupna cena suncokreta

Nezavisna asocijacija poljoprivrednika zatražila je da se uljari i otkupljivači suncokreta do 1. marta izjasne o minimalnoj garantovanoj otkupnoj ceni suncokreta, kako bi ratari mogli organizovati svoju proizvodnju. Doktor Vladimir Miklić iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo se nada da će dogovor biti postignut i da ratari neće odustati od setve suncokreta.