Ministar finansija o javnim preduzećima koja posluju sa gubitkom


Ministar finansija Dušan Vujović izjavio je da od 1. janura naredne godine javna preduzeća koja ostvaruju gubitke neće moći da isplaćuju plate, odnosno da će u budžetu postojati neki rezervni nivo plata ali da to nikako neće biti iznosi zarada koji danas primaju zaposleni u tim preduzećima.