Miroslav Vasin primio je delegaciju Republike Češke

Pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Miroslav Vasin, primio je delegaciju Republike Češke, predstavnike regiona Hradec Kralove, na čelu sa načelnikom regiona Lubomirom Francom. U aprilu 2012. godine, potpisana je Deklaracija o saradnji sa regionom Hradec Kralove. Potpisnici ovog sporazuma su Vlada AP Vojvodine, Grad Zrenjanin, opštine Žitište i Bela Crkva i Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj-Banat. Kao prvi rezultat ovog sporazuma, realizovan je projekat Jačanje apsorpcionih kapaciteta regiona Banata. Projekat je finansirala češka Razvojna agencija.