MIROVIĆ I BATALOV 23.08.2016.

Predsednici Pokrajinske Vlade i Almatinske oblasti u Kazahstanu, Igor Mirović i Amandik Batalov, saglasili su se prilikom susreta da će
jačanje saradnje izmedu AP Vojvodine i Almatinske oblasti – dve najrazvijenije regije u Srbiji i Kazahstanu – značajno doprineti ukupnom
razvoju naših dveju država.