Mirović i Vučević 22.08.2016.

Predsednik Pokrajinske Vlade Igor Mirović, sastao se sa
delegacijom Grada Novog Sada, koju je predvodio gradonačelnik Miloš Vučević.

“Zajednički ćemo realizovati projekte koji su od nacionalnog značaja
na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, kao i projekte koji
imaju pokrajinski i lokalni značaj. Jedan od kriterijuma za njihovo
finansiranje jeste i to što u Novom Sadu živi oko 26 odsto stanovnika
Pokrajine“, naglasio je predsednik Mirović ovom prilikom.