Miševi su u subotičkom kraju napravili velike štete

Miševi su na skoro četvrtini parcela pod ječmom u subotičkom kraju napravili velike štete, koje se na pojedinim parcelama kreću i do dve tone po hektaru, a sada predstoji opasnost da se miševi presele u polja pod pšenicom.