Moguća rešenja vodosnabdevanja Bačke, severnog i srednjeg Banata

Prezentacija studije „Moguća rešenja vodosnabdevanja Bačke, severnog i srednjeg Banata na bazi mikroregionalnih i makroregionalnih sistema“, predstavljena je u Skupštini AP Vojvodine. Ova studija sveobuhvatno sagledava kvalitet resursa vode za piće i daje predlog održivih tehničko-tehnoloških rešenja, u zavisnosti od opcionih modela vodosnabdevanja.