„Može li multikulturalnost biti turistički brend Vojvodine?“

Danas je održan stručni panel pod nazivom „Može li multikulturalnost biti turistički brend Vojvodine?“ Predstavljeni su rezultati rada prethodnih godinu dana, glavne karakteristike i turistička ponuda Vojvodine, a poseban segment zauzela je multikulturalnost kao jedistveni turistički proivod Vojvodine.