Na Klisi otvoren novi punkt u okviru Doma zdravlja Novi Sad


Danas je u zavodu za hitnu medicinsku pomoć, koji se nalazi u okviru zgrade Doma zdravlja Novi Sad, na Klisi otvoren novi punkt.Radi se o potpuno opremljenim prostorijama u kojima će biti smeštena jedna urgentna ekipa Zavoda koju čine lekar, medicinski tehničar i vozač.