Na Otvorenom univerzitetu u Subotici održano predavanje o evropskim integracijama


U Subotici je održano predavanje na temu: “Procedura Evropskih integracija-istine i zabluda”. Cilj skupa je bio da se građani upoznaju sa procedurom Evropskih integracija, kao i promenama vezanih za život građana kada Srbija postane deo Evropske unije. Skup je održan na Otvorenom univerzitetu, a organizator je Udruženje “Subotička asocijacija”.