Na Prirodno-matematičkom fakultetu održan seminar o kvalitetu vode za piće


Na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom sadu održan je 20. jubilarni „Water Workshop“ „Kvalitet voda“. „Water workshop“ je u prethodne dve decenije postao jedan od vodećih seminara u zemlji iz oblasti kvaliteta voda za piće, upravljanje kvalitetom i vodosnabdevanjem uopšte, upravljanje otpadnim i površinskim vodama.