Na Prirodno-matematičkom fakultetu održavaju se 99.Evropske studijske grupe

Na Prirodno-matematičkom fakultetu na Departnamu za matemariku i informatiku održavaju se 99.Evropske studijske grupe za rešavanje aktuelnih probema koji se javljaju u industriji.