Na Svečanoj sednici Skupštine Grada Novog Sada dodeljene su Oktobarske nagrade

Na Svečanoj sednici Skupštine Grada Novog Sada dodeljene su Oktobarske nagrade prof.dr Pavlu Budakovu i Centru za prevenciju devijantnog ponašanja kod mladih „Target“ i Novembarske povelje Slobodanu Jovanoviću i Hadži Zoranu Lazinu.