Na Univerzitetu u Novom Sadu održane tri rektorske konferencije


Univerzitet u Novom Sadu bio je domaćin tri rektorske konferencije. Prvo je održana konferencija rektora državnih Univerziteta Srbije, zatim sastanak Saveta KONUS-a, a potom i Prva srpsko-mađarska rektorska konferencija na kojoj je bilo reči o sistemu visokog obrazovanja u Srbiji i Mađarskoj i jačanju saradnje između partnera dve zemlje.