Na Univerzitetu u Novom Sadu predstavljen projekat ANTARES


Grupa naših istraživača sa Univerziteta u Novom Sadu prvi put u našoj zemlji osvojila je sredstva Teaming programa, zahvaljući čemu će Srbija dobiti novu naučnu instituciju. Cilj projekta ANTARES je da postojeći BioSense centar na Univerzitetu u Novom Sadu pretvori u Evropski centar izvrsnosti za napredne tehnologije u oblasti održive poljoprivrede i bezbednosti hrane.