Nabavka 2.100 paketa hrane i 243 paketa higijene u vrednosti od skoro tri miliona dinara

Povodom svetskog dana borbe protiv siromaštva, subotička lokalna samouprava u saradnji sa Crvenim Krstom i Centrom za socijalni rad finansira nabavku i distribuciju 2.100 paketa hrane i 243 paketa higijene u vrednosti od skoro tri miliona dinara.