Najvažnije je da se hitno ponovo zaseju njive

Štete u poljoprivredi jesu velike, ali ipak manje u odnosu na prve procene, a sada je najvažnije da se hitno ponovo zaseju njive, tamo gde je to moguće, izjavila je ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković. Ona je istakla da treba odmah reagovati da se obezbedi potreban repromataerijal da se zaseju ponovo njive, odnosno da se obezbedi i seme i đubrivo i gorivo. Na tom poslu angažovane su stručne službe na nivou Ministarstva, kao što su Uprava za zaštitu bilja, Uprava za poljoprivredno zemljište i inspekcijske službe, saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede.