Naša ekipa je danas posetila narodnu kuhinju u Novom Sadu, koja će i u letnjem periodu biti na raspolaganju najugroženijim građanima i stanovnicima Grada i prigradskih naselja.