Nataša Pavićević Bajić obišla je područja devastirana eksploatacijom mineralnih sirovina

Pokrajinska sekretarka za energetiku i mineralne sirovine Nataša Pavićević Bajić obišla je područja devastirana eksploatacijom mineralnih sirovina na kojima će biti uređena ili je završena rekultivacija.