Nezadovoljni ustupanjem zemljištom crkvi

Udruženje poljoprivrednika Subotica zatražilo je od Republičkog javnog pravobranilaštva i Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede da se žale na presudu Osnovnog suda u Subotici prema kojoj crkvene zajednice imaju pravo na korištenje državnog zemljišta do donošenja konačne odluke o povratu imovine koje potražuju crkve.