Nikola Selaković nije zadovoljan rezultatima primene Akcionog plana za borbu protiv korupcije

Ministar pravde Nikola Selaković izjavio je da nije zadovoljan rezultatima primene Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije, koji je stupio na snagu pre godinu dana. On je naglasio da je Vlada Srbije pokazala čvrstu političku volju da se izbori sa tim problemom tako što je osnovala Koordinaciono telo za borbu protiv korupcije i tu borbu podigla na najviši nivo, jer se na čelu tog tela nalazi premijer Srbije Aleksandar Vučić.