„Nov i drugačiji put“

Međunarodnu konferenciju, Kulturološki turizam: nov i drugačiji put otvorio je pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova Miroslav Vasin. Konferenciju organizuje Svetska asocijacija za kulturni turizam i Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, kao i 16 drugih univerziteta.