Nova fiskulturna sala u OŠ „Žarko Zrenjanin“ u Obrovcu

Predsednik Vlade AP Vojvodine dr Bojan Pajtić i v.d. direktora Fonda za kapitalna ulaganja AP Vojvodine Nebojša Malenković, svečano su otvorili novi fiskulturnu salu u Osnovnoj školi „Žarko Zrenjanin“ u Obrovcu.