Nova linija za proizvodnju senzora otvorena je u okviru „BioSens“ centra

Nova linija za proizvodnju senzora i elektronskih komunikacionih komponenti otvorena je u okviru „BioSens“ centra u centralnoj zgradi Univeriteta. Svoju primenu ova linija će naći u poljoprivredi, biotehnologiji i monitoringu životne sredine.