Nova školska godina

Nova školska godina danas je počela u 45 lokalnih samouprava u Vojvodini,
i to za 44 predškolske ustanove, 383 osnovne škole i u 131 srednjoj školi.
Na teritoriji Vojvodine u novoj školskoj godini je 226.855 predškolaca i đaka.
Pogledajte šta je naša ekipa zabeležila u jednoj vojvodjanskoj školi.