Novi kreativno-društveni program u Svratištu za decu ulice


Svratište za decu ulice godinama unazad trudi se da deci koja su uključena u život i rad na ulici pružu podršku, osnaži ih, obezbedi sigurna prostor u kojem će moći da zadovolje neke od osnovnih potreba, kao što su potreba za hranom, ličnom higijenom, sigurnošu i psihosocijalnom podrškom. Volonteri i zaposleni u svratištu trude se da za decu angažuju i niz kreativno-edukativnih radionica.